UniCom Oost

Certificeringen

UniCom Saneringen b.v. is gecertificeerd volgens bijlage 13a artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling (voorheen SC-530) en we beschikken we over de juiste vakmensen om asbest en asbesthoudende toepassingen te verwijderen. Uiteraard beschikken onze specialisten over alle wettelijk vereiste certificaten en diploma’s. Mede hierdoor zorgen we ervoor dat uw asbest goed, snel en zo veilig mogelijk verwijderd wordt.

ons Procescertificaat Asbestverwijdering 07-C070266

Wat doet een bedrijf met een procescertificaat voor asbestverwijdering?

Bedrijven die asbest verwijderen moeten aan allerlei eisen voldoen. In het certificatieschema voor asbestverwijdering staat beschreven hoe asbesthoudende producten en met asbest besmet materiaal tijdens sloop en renovatiewerkzaamheden moeten worden verwijderd. Ook is hierin beschreven hoe om te gaan met asbest dat is vrijgekomen na incidenten. Het asbestverwijderingsbedrijf moet aantoonbaar op de hoogte zijn van het certificatieschema en dient dit na te leven. Door het asbestverwijderingsbedrijf worden periodiek interne audits en werkplekinspecties uitgevoerd om vast te stellen of dit ook gebeurt. Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf beschikt over een procedure voor een adequate behandeling van klachten en tekortkomingen. Tot slot moet het asbestverwijderingsbedrijf aantoonbaar beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering voor de werkzaamheden en de verzekeringspolissen jaarlijks laten beoordelen.

Contactgegevens

UniCom Saneringen B.V.
Ten havesweg 1
7434 RK Lettele

Bel ons direct

Neem contact op